• Vaša torba
    Ukupno:
    Pogledaj torbu

Prava i obaveze

MojKrojac.com je u vlasništu pravnog lica M TIM, Kraljice Natalije 68, Beograd, u daljem tekstu MojKrojac.com.

 

MojKrojac.com pruža svoje usluge u skladu za pravima i obavezama postavljenim u ovom pravilniku. Svaka upotreba ovog internet sajta, podrazumeva da se slažete sa našim pravilnikom. Ukoliko prekršite uslove postavljene ovim pravilnikom, mi imamo pravo da vam odbijemo pružanje usluge, ugasimo račun i/ili prekinemo sve narudžbine na čekanju. MojKrojac.com zadržava pravo da revidira ovde postavljene uslove u svako vreme i svaka upotreba ovog internet sajta označava i prihvatanje svih prilagođavanja. Zbog toga vas molimo da pročitate naredne izjave.

 

Koriščenje sajta

Svi delovi ovog internet sajta pripadaju MojKrojac.com. Svaka reprodukcija, distribucija, modifikacija, dekompilacija ili obrnuti inženjering bilo kog dela ovog internet sajta, bez dozvole MojKrojac.com je strogo zabranjena.

Ceo sadržaj ovog sajta, odnosno tekst, ikone, slike, grafike, audio, video i softver fajlovi su ekskluzivno vlasništvo MojKrojac.com i zaštićeni su zakonom o autorskim pravima.

Prilikom registrovanja na internet sajt, MojKrojac.com vam dodeljuje korisničko ime i šifru, kako biste koristili određene delove ovog sajta i vi ste odgovorni za zaštitu njihove poverljivosti. Ukoliko neko neovlašćeno koristi vaše podatke, molim vas da odmah obavestite MojKrojac.com.

 

Cene i plaćanje

Sve naše cene su izražene u dinarima za područje Srbije i svi porezi su uključeni u cenu. Poštarina je takođe uključena u cenu.

Plaćanje se može izvršiti na dva načina i to pouzećem, prilikom dostave proizvoda i uplatom na tekući račun, sa navedenim brojem porudžbenice u pozivu na broj. Ukoliko se opredelite za drugu opciju plaćanja, tj. uplatom na tekući račun, imajte u vidu da porudžbina neće ući u proceduru proizvodnje do potvrde plaćanja. Ukoliko ne uplatite novac u roku od 7 dana, smatraćemo da ste odustali od kupovine.

 

Garancija kvaliteta

Fotografije gotovih košulja i materijala pokazuju tačno kako izgleda naš proizvod. Na grafičkim slikama korišćenim na interaktivnom modelu smo se potrudili da ilustrujemo vaš dizajn košulje što približnije možemo. Međutim, ove grafičke slike su samo postavljene radi bolje vizuelizacije i košulje koje primite se mogu malo razlikovati od slika na interaktivnom modelu.

 

Mere tela koje nam dostavite se tokom proizvodnje prilagođavaju prema odabranom stilu nošenja (strukirana, ravna ili proširena). Mere košulje koje nam dostavite se prilagođavaju, zbog skupljanja materijala.

 

Materijal na košuljama koje su pravljene od istog materijala, ali iz različitih rolni, se može razlikovati zbog varijacija u procesu tkanja i bojenja. Iz ovog razloga se dve košulje napravljene od istog materijala mogu malo razlikovati, pogotovu ako su naručene u različito vreme.

 

Ukoliko se mere ili dizajn vaše košulje ne slažu sa poručenim, mi ćemo vam napraviti novu košulju besplatno, ili ćemo vam vratiti novac. Vi ste odgovorni za informacije koje nam, kao mušterija, pružate. Mi smo odgovorni za kvalitet proizvoda koji vam dostavljamo.

 

Dostava

Dostava se vrši na adresu koju ste upisali prilikom registracije. Dostava se vrši na području Srbije. Ukoliko želite da dostavu izvršimo na neku drugu adresu, molimo vas da to upišete u napomeni. Rok za dostavu je oko 10 dana od trenutka potvrde porudžbine.

 

Viša sila

MojKrojac.com nije odgovoran za ne izvršenje usluge ukoliko je ono rezultat uticaja više sile, tj., kada je sprečen da ispuni svoje ugovorne obaveze pod uticajem spoljnih sila van njegove kontrole . U slučaju više sile, ugovor se smatra prekinutim, bez prava klijenata i MojKrojac.com na kompenzaciju. Ovo znači da se plaćanje neće refundirati klijentima, niti da će se proizvodnja izvršiti. Pod višom silom smatramo terorizam, rat, zakonodavne promene koje utiču na rad, prirodne katastrofe, kao i sve druge situacije koje su van naše kontrole.

 

Uslovi i postupak reklamacija

Uslovi i postupak reklamacije su u skladu sa Zakonom o uslovima za obavljanje prometa robe i Zakonom o zaštiti potrošača.

 

Potrošač ima pravo reklamacije na kupljeni proizvod, zbog nedostataka koji su vidljivi na isporučenom proizvodu u roku od 7 dana od dana prijema robe.

 

Prilikom reklamacije kupac je u obavezi:

 

- da reklamaciju prijavi putem e-maila na reklamacije@mojkrojac.com,

- da se u e-mailu pozove na broj porudžbenice i datum kupovine koji je dobio u računu o kupovini,

- da iznese precizan opis reklamacije,

- da čuva original računa o kupovini.

 

Reklamacija može da se izvrši u sledećim slučajevima:

 

- kada košulja nije sašivena po merama koje je kupac dostavio;

- kada po isporuci košulje, materijal od kog je sašivena košulja ima vidljiva fizička oštećenja;

- kada dostavljena košulja nije sašivena od materijala koji je kupac naručio i koji je potvrđen u porudžbenici;

- kada dostavljena košulja nije sašivena po dizajnu koji je kupac naručio i koji je potvrđen u poru džbenici,

- kada ostali dostavljeni proizvodi koji se nude na web sajtu MojKrojac.com nisu u skladu sa naručenim i kada po isporuci imaju vidljiva fizička oštećenja.

 

Kupac nema prava iz prethodnog stava ako je nedostatak na proizvodu nastao njegovom krivicom (na primer, nepravilne mere date od strane kupca, održavanje i pranje proizvoda koje nije u skladu sa uputstvom za održavanje i drugo). Zahtev se smatra osnovanim samo ako se nedostatak na proizvodu pojavio u toku pravilnog održavanja od strane kupca. Ako se utvrdi da je nedostatak nastao krivicom kupca usled nepravilne upotrebe proizvoda, ovakav zahtev se neće uvažiti.

 

MojKrojac.com je u obavezi da potrošača obavesti o odluci donetoj po reklamaciji u najkraćem mogućem roku, a najviše u roku od sedam dana od dana prijema reklamacije i da osnovan zahtev iz reklamacije ispuni u daljem roku od 15 dana.

 

Ako je reklamacija osnovana, zbog nedostatka na proizvodu, potrošač ima pravo na:

 

1. otklanjanje nedostatka na proizvodu,

2. zamenu kupljenog proizvoda za nov proizvod ili

3. povraćaj iznosa plaćenog za taj proizvod u visini maloprodajne cene tog proizvoda na dan kupovine.

 

MojKrojac.com zadržava sva prava promene cene proizvoda, ako je kupac poručio proizvod po jednoj ceni i sa tom cenom ga je primio na kućnu adresu, a nakon toga je cena snižena, kupac nema prava na povraćaj novca.

Nemate nalog? Registrujte se